Asistent slávneho matematika Pierra Simona Laplaceho mu prišiel jedného dňa nadšene oznámiť, že urobil mimoriadny objav. Laplace nešetril povzbudením a uznaním. Asistentovi dal najavo, aký je jeho objav mimoriadny a pomohol mu pri jeho publikovaní. O niekoľko rokov, po smrti veľkého vedca, našiel asistent v jednom zošite s poznámkami Laplaceho svoj objav. Laplace ho opísal oveľa skôr a oveľa podrobnejšie než on. Nepublikoval ho však, ale dal prednosť svojmu asistentovi, aby ho týmto úspechom povzbudil.


Zdieľať: