Počas jedného interview poprosili prezidenta paraolympiády, aby opísal najkrajší moment olympijských hier. Bez akéhokoľvek zaváhania vyrozprával, ako prebiehal beh na 100 metrov.

Šesť vývojovo handikepovaných športovcov sa postavilo na štartovaciu čiaru na štadióne s 50 000 divákmi. Títo postihnutí mladí ľudia sa pripravovali na preteky celý rok. Každý chcel vyhrať. Aj keď im beh nešiel ktovie ako dobre, chceli podať čo najlepší výkon.

Zaznel výstrel a všetci šiesti sa rozbehli. Asi po 50 metroch jeden pretekár spadol na tvár. Ostatní piati urobili ešte zopár krokov a potom zastali. Pozreli sa späť. Uvideli, že jeden pretekár leží na zemi. Potom, na prekvapenie všetkých divákov, všetci sa vrátili, pomohli mu vstať, chytili sa za ruky a pokračovali v behu. Cieľovú čiaru prekročili všetci naraz.

Zlatú medailu dostali všetci šiesti.


Zdieľať: