Ľudovít Winter sa narodil 1. novembra 1870 v mestečku Šahy. Mal len 20 rokov, keď ho otec poveril správou kúpeľov. Postupne zveľaďoval kúpeľné priestory. Vybudoval most cez rieku Váh. Vo veľkej miere sa zaslúžil o to, aby sa z obce Piešťany stalo svetoznáme kúpeľné mesto.

Počas druhej svetovej vojny skončil ako Žid v koncentračnom tábore. Keď sa po vojne vrátil do Piešťan, mal 75 rokov a vážil 45 kg. Ako večný optimista kúpele ďalej rozširoval, propagoval a pokračoval v ich rozvoji. Aj vo vysokom veku sa prejavil jeho podnikateľský talent. Keďže na trhu chýbala detská výživa, so spolupracovníkmi vytvoril niekoľko druhov detskej výživy. Vymysleli aj dodnes známy BB puding.

Aj keď jeho celý život bol spojený s piešťanskými kúpeľmi, na sklonku života mu komunistický režim zabránil ďalej ich zveľaďovať, zakázal mu vstup na kúpeľný ostrov a obral ho o všetok majetok. Zomrel ako veľmi chudobný človek 15. septembra 1968 vo veku 98 rokov.


Zdieľať: