Betty sa tešila na stretnutie, kde sa mala prítomným prihovoriť jedna z dcér C. T. Studda – misionára, ktorý pôsobil v Číne a Afrike.

Príhovor tejto ženy ju fascinoval a veľmi povzbudil. Bola to mladá, odvážna a oddaná misionárka, ktorá pôsobila v Afrike. Bola rada, že sa jej naskytla táto príležitosť. Nesklamala sa. Obzvlášť sa jej dotklo, keď hovorila o smrti svojho otca, ktorý žil v malej chatrči s veľmi skromným majetkom. Keď sa lúčil s dcérami, pozrel sa vôkol seba a povedal im: „Prajem si, aby som mal niečo, čo by som mohol každej z vás zanechať, ale všetko som už dávno dal Ježišovi.“


Zdieľať: