Ľudovít Winter bol slovenský podnikateľ židovsko-maďarského pôvodu (1870 – 1968). Mal len dvadsať, keď ho otec poveril vedením svojej firmy. V roku 1902 sa oženil s vdovou po bratovi Františkovi Leonou, ktorá mala dve deti. Spolu mali ešte ďalšie tri deti.

Ľudovít Winter sa výraznou mierou sa zaslúžil o to, že z obce Piešťany sa stalo mesto v podobe, v akej ho dnes poznáme. Je vlastne tvorcom svetového mena piešťanských kúpeľov. Vymyslel ambiciózny plán, ako vybudovať komplex budov známych piešťanských kúpeľov. Jeho plán neprekazili dve svetové vojny ani protižidovské opatrenia. Podarilo sa mu ho úspešne naplniť. Vďaka nemu mohli Piešťany hostiť významných hostí z celej Európy. Piešťanské kúpele navštevovali predstavitelia štátov a vlád, maharadžovia, významní politici, herci, spisovatelia, maliari, sochári, priemyselníci, agrárnici i vplyvné osobnosti. A tak je to dodnes. Napriek všetkým týmto zásluhám mu počas komunistického režimu zakázali vstup na Kúpeľný ostrov, kde vybudoval kúpele. Mohol ísť len po kolonádny most!

Ľudovít Winter bol na konci svojho života skromným obyvateľom Piešťan. Zomrel ako celkom obyčajný a chudobný človek, ktorý poberal dôchodok vo výške 250 korún!


Zdieľať: