„Dám ti pomaranč, keď mi ukážeš, kde je Boh,“ povedal raz jeden muž malému dievčatku. Dievčatko odpovedalo: „A ja ti dám dva pomaranče, ak mi ukážeš, kde nie je.“

Boh je všadeprítomný. Nemôžeme pred ním nikam utiecť. Kamkoľvek prídeme, on tam už je. Je to strašné zistenie pre toho, kto chodí po zlých cestách. No je to vynikajúca správa pre toho, kto chce žiť s Bohom.

Boh je nepochopiteľne veľký, ale predsa veľmi blízko pri každom z nás.


Zdieľať: