John Jasper sa narodil v roku 1812 pod jarmom otroctva v Williamsburgu, štát Virginia. Otrokom zostal ešte ďalších viac ako 50 rokov. V roku 1831, počas osláv na námestí, John počul posolstvo, ktoré ho znepokojilo. V hĺbke srdca bol usvedčený Duchom Svätým a o 25 dní neskôr úprimne vyznal svoje hriechy a pripojil sa k cirkvi. Pôsobením Božej milosti sa z jeho srdca začala vytrácať nenávisť k tým, ktorí ho zotročovali a prebúdzala sa láska k tým, ktorí mu boli nesympatickí.
John mal veľa dôvodov k nenávisti. Prvú noc manželstva tiež s otrokyňou ho jeho majiteľ poslal preč, aby svoju nevestu už nikdy viac neuvidel. Aj keď jeho jediným vzdelaním bolo to, že ho jeden z otrokov sedem mesiacov učil pravopis, osem rokov po svojom obrátení dospel k presvedčeniu, že má kázať evanjelium. Veril, že koho Boh povoláva, tomu tiež dáva patričnú spôsobilosť. To sa aj potvrdilo pozoruhodným darom kázania, ktorý John dostal. Prichádzali veľké davy, aby ho mohli počuť, a to dokonca aj na pohreby, kde ho Duch zmocňoval úžasným spôsobom hovoriť o Božej láske.
Po jednom takomto stretnutí istý pozorovateľ povedal: Hovoril príbeh za príbehom. Dvíhal ľudí hore k slnku a zase dolu do beznádeje. Dvíhal ich z ťažkostí a napĺňal ich radostným krikom.
John Jasper zvestoval Ježišovu lásku v moci Ducha 24 rokov ako otrok a ďalších 39 rokov ako slobodný človek. Prešiel z domu otroctva do domova cirkvi, kde všetci, ktorí ho počuli – bieli i čierni, bohatí i chudobní, otroci i slobodní – boli dotknutí mocou jeho zvesti o Spasiteľovi, ktorému verne slúžil… Jeho súčasníci uznali, že jeho kázania boli pomazané Duchom Svätým.
Láska je ovocie Ducha a Duch vlieva Božiu lásku do životov tých, ktorých napĺňa. Láske sa môžeme učiť, môžeme ju zvestovať a môžeme ju zjavovať v praktickom kresťanstve.


Zdieľať: