Základné prednášky z fyziky a matematiky navštevoval Einstein počas štúdia na vysokej škole zriedkavo. Matematiku prednášali aj niektorí vynikajúci vedeckí pracovníci, ale ich prednášky Einsteina nezaujali.

Na prednášky chodil Marcel Grossman. S ním sa Einstein spriatelil a neskôr ho získal pre vypracovanie matematického aparátu pre teóriu relativity. Grossman dával Einsteinovi svoje zošity a poznámky z prednášok. Einstein to spomína vo svojej autobiografii. Zároveň niekoľkými slovami rozprával o slobode pri návšteve prednášok, akú mal v Zürichu. Povinné učenie sa predmetov kvôli skúškam ho skľučovalo.

„Takéto nútenie ma tak odradilo, že celý rok po skúške bolo pre mňa veľmi otravné uvažovať o vedeckých problémoch. Pritom musím povedať, že vo Švajčiarsku sme trpeli donucovaním oveľa menej, než trpia študenti na iných miestach. Nútenie je brzdou akejkoľvek vedeckej práce. Mali sme len dve povinné skúšky, inak si mohol robiť, čo si chcel. Zvlášť dobre bolo tomu, kto mal – ako ja – priateľa, ktorý chodil na všetky prednášky a svedomito spracovával ich obsah. To dávalo slobodu venovať sa vlastnému štúdiu až do niekoľkých mesiacov pred skúškou. Túto slobodu som plne využíval. Výčitky svedomia, ktoré som kvôli tomu mal, som vnímal ako nevyhnutné, ale značne menšie zlo. Je to takmer zázrak, že dnešné vyučovacie metódy dosiaľ nezadusili svätú zvedavosť, pretože táto nežná rastlinka potrebuje okrem podpory aj slobodu. Bez nej hynie.“


Zdieľať: