John Stam a Betty Scottová sa stretli počas štúdia. John bol zbožný, vyrovnaný, energický a iniciatívny. Mal dobrý úsudok a výnimočný vodcovský talent. Bol však aj dostatočne sebakritický. Jednému zo svojich bratov napísal: „Môj jediný problém som ja sám.“ Od začiatku ho priťahovala zahraničná misia, aj keď s voľbou konkrétneho miesta vyčkával na vedenie Prozreteľnosti. Bál sa, že vzťah k Betty by ho mohol pri rozhodovaní negatívne ovplyvniť na úkor Božej vôle, preto bol v otázke sobáša s Betty zdržanlivý.

Betty Scottová pochádzala z rodiny misionárov. Celé svoje detstvo prežila v Číne. Rovnako ako jej štyrom súrodencom, aj jej sa zdala voľba budúceho pôsobiska prirodzená – Čína.

Na vysokej škole sa počas prázdnin zúčastnila kresťanskej konferencie, ktorá zanechala hlboký vplyv na jej ďalší život. Svojim rodičom o tom napísala: „Odovzdala som sa ešte viac Pánovi… Neviem, čo má pre mňa Boh pripravené. Som naozaj ochotná stať sa hoci starou pannou – jednoducho čímkoľvek, a zostať tak po celý svoj život, ak si to Boh želá. Je mi nad slnko jasnejšie, že jediný zmysluplný život je život prežitý podľa Božej vôle a v dôvere v jeho lásku a vedenie.“


Zdieľať: