Keď si John Wesley prečítal knihu Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského, dospel k záveru, že byť kresťanom znamená úplne zmeniť svoje srdce. Neexistuje nič také ako polovičný kresťan. Človek smeruje k Bohu alebo preč od neho. John sa preto rozhodol, že sa stane skutočným kresťanom. S týmto cieľom si napísal súbor pokynov, ktorými sa bude v živote riadiť.

1. Každý deň začínaj a konči s Bohom. Nespi príliš veľa.

2. Buď usilovný vo svojom povolaní.

3. Ak môžeš, všetok voľný čas venuj duchovným veciam.

4. Všetky sviatky premeň na sväté dni.

5. Vyhýbaj sa opilcom a výtržníkom.

6. Vyhýbaj sa zvedavosti, všetkým neužitočným aktivitám a informáciám.

7. Každý večer skúmaj sám seba.

8. Ani jeden deň nepreži bez toho, aby si si oddelil aspoň hodinu na duchovné zamyslenie.

9. Vyhni sa všetkým druhom vášne.


Zdieľať: