Diana hľadela do hlavní troch pušiek. „Všetkých vás postrieľame!“ zareval jeden z partizánov. V krajine vládol už nejaký čas nepokoj a teraz to Diana pociťovala na vlastnej koži. Autobusom sa vracala z návštevy sirotinca. Bolo skoré, hmlisté ráno, keď vojaci vstúpili na bahnitú lesnú cestu a zastavili autobus.

„Všetci von!“ nariadil jeden z vojakov. S puškami v ruke vylomili dvere. Pasažieri jeden po druhom vyskakovali z autobusu zadným východom. Potom prišla na rad Diana. Aj ona vyskočila. Keď sa obzrela k dverám zadného východu, uvidela naklonenú staršiu ženu. Zrazu vo svojej mysli počula pokojný hlas: Pomôž tej žene.

Diana sa odvážne otočila chrbtom k vojakom s puškami a povedala žene: „Poďte, pomôžem vám.“ Pomohla jej zoskočiť dolu, zatiaľčo trochu zmätení vojaci sa prizerali. Pomohla aj niekoľkým deťom, matke s bábätkom a ďalšej staršej žene. Napätie ešte chvíľu trvalo, ale žiadny z pasažierov neprišiel o život. Vďaka tomu, že Diana poslúchla tichý hlas, zhatila plán partizánov a niekoľkým ľuďom zachránila život.

Poslúchnuť Boží hlas je vždy tým najlepším riešením.


Zdieľať: