Unavený starší muž sa prechádza a rozmýšľa o živote. Z ničoho nič sa obloha zatiahne a prihovorí sa mu Pán Boh: „Pretože ma celý život verne nasleduješ, splním ti jedno prianie.“

Muž pohotovo odpovie: „Postav most na Havaj, aby som tam mohol kedykoľvek zájsť.“

Boh mu odpovie: „To veru nie je jednoduché prianie. Vieš si predstaviť piliere, ktoré siahajú na dno Pacifiku? To množstvo betónu a ocele na ich postavenie? Zamysli sa ešte raz a skús vymyslieť niečo jednoduchšie.“

Muž sa opäť zamyslel. Napokon povedal: „Bože, želal by som si rozumieť svojej žene. Chcel by som vedieť, ako sa cíti, na čo myslí, keď sa so mnou nerozpráva, prečo plače, čo tým myslí, keď hovorí, že sa nič nedeje, a ako môžem svoju ženu urobiť naozaj šťastnou.“

Na to Boh povedal: „Chceš na tom moste dva pruhy, alebo štyri?


Zdieľať: