Albert Schweitzer bol veľmi všestranný človek – uznávaný filozof, teológ, kazateľ, vysokoškolský profesor, umelec, spisovateľ a vynikajúci organista a teoretik v odbore stavieb organov. Rozhodnutie odísť do Afriky ako lekár znamenalo pustiť sa ešte do štúdia medicíny. Objavili sa niektoré problémy, ktoré sa ukázali komplikovanejšie ako predpokladal. Schweitzer na to spomína takto: „Keď som sa prihlásil ako študent u vtedajšieho dekana lekárskej fakulty profesora Fehlinga, mal som dojem, že by ma bol najradšej odovzdal svojim kolegom psychiatrom.“ Schweitzer ako súkromný docent a člen pedagogického zboru strasbourskej univerzity nemohol byť súčasne imatrikulovaný ako študent na inej fakulte tej istej univerzity. Úrady mu však vyšli v ústrety a riešenie sa našlo. Schweitzer priznáva: „Odvtedy nastali pre mňa roky nepretržitého zápasu s únavou.“


Zdieľať: