V jednom kázaní som počul, že by sme nemali Boha zbytočne otravovať a zaťažovať maličkosťami. Vraj má dosť dôležitejšej práce, než sa starať napríklad o to, aby som našiel miesto na parkovanie.

V tom momente mnou trhlo. Keď niekedy idem do Ostravy, vždy sa modlím a prosím Boha, aby mi tam pripravil miesto, kde by som mohol zaparkovať. A zrazu počujem, že to nie je správne. Chvíľu som o tom premýšľal, ale nakoniec som toto tvrdenie odmietol. Ďalej sa modlím aj za miesto na parkovanie.

Nebojme sa s Bohom riešiť všetky veci. Dokonca aj také maličkosti, ako je parkovacie miesto. Ja som sa v živote naučil s Bohom hovoriť o všetkom, čo prežívam. Delím sa s ním o všetky svoje priania a potom to nechám na neho, čo s tým urobí.

Neboj sa Bohu povedať všetko, čo ti leží na srdci.


Zdieľať: