Charles Spurgeon povedal kedysi takýto nadsadený príklad:

Keď Ježiš vstúpil na nebesá, prišiel za ním archanjel Gabriel a spýtal sa: „Naozaj si zomrel za všetkých ľudí, aby boli zachránení?“

„Áno, zomrel som za všetkých,“ odvetil Ježiš.

„A oznámil si to všetkým ľuďom, aby to všetci vedeli?“

„Nie, povedal som to len svojim učeníkom.“

„Ale, Pane, čo keď ťa sklamú? Čo keď ťa Peter znovu zaprie? Čo keď Tomáš prestane veriť? Čo keď sa budú báť hovoriť?“ zareagoval anjel.

„Nie, oni ma nesklamú. Ja im dôverujem,“ povedal Ježiš.

Kresťanstvo bolo od začiatku odsúdené na zánik. Na jeho začiatku stáli chudobní a negramotní muži. Prví kresťania Ježiša nesklamali. Ježišov príkaz brali vážne a Ježiš splnil svoj sľub.


Zdieľať: