Na reklamnom plagáte jednej telefónnej spoločnosti bol obrázok modliaceho sa muža. Vedľa obrázku bolo napísané: „Možno jediná možnosť, ako ešte výhodnejšie viesť dlhé rozhovory.“

Aj keď nemôžeme prepočuť výsmešný podtón, je to pravda. Rozhovory s Bohom sú zadarmo. A nielen to. Boh je dostupný za každých okolností. Nijaký obsadzovací tón. Nijaké prezvonenia. Nijaké čakanie.

Boh nás vyzýva, aby sme mu kedykoľvek zavolali. Môžeš mu povedať všetko, čo máš na srdci. Ak si to ešte nikdy predtým nerobil, jednoducho mu povedz: „Bože, ak skutočne si, tak sa mi ukáž, prosím.“

Existujú miesta bez pokrytia mobilného signálu, ale neexitujú miesta bez možnosti modlitby. Nemáme vždy možnosť telefonovať, ale vždy máme možnosť modliť sa.


Zdieľať: