Odznak amerického námorníctva obsahuje dve latinské slová: „Semper fidelis“, čo znamená „zostaneme verní“. Námorníci týmto symbolom vyjadrujú oddanosť a lojalitu dôstojníkom námornej pechoty a sľubujú vernosť veliteľom i vlasti.

Rovnaké vyznanie by malo byť aj naším krédom. Každý kresťan by mal verne nasledovať Pána Ježiša, šíriť jeho lásku a nikdy sa tomu nespreneveriť.


Zdieľať: