Šesť chýb, ktorých sa ľudia často dopúšťajú (podľa Cicera):
Domnievať sa, že niečo získaš, keď ničíš ostatných.
Mať tendenciu trápiť sa kvôli veciam, ktoré nemôžeš zmeniť ani napraviť.
Tvrdiť, že niečo je nemožné len preto, že ty to nevieš alebo nedokážeš urobiť.
Odmietať odložiť stranou banálne rozdiely alebo nezhody.
Zanedbať rozvoj a budovanie mysle a charakteru, neosvojiť si zvyk čítať a študovať.
Snažiť sa prinútiť iných veriť a žiť tak, ako veríš a žiješ ty.


Zdieľať: