Nedávno sa jeden kazateľ snažil upokojiť ženu, ktorej manžel odišiel počas Týždňa duchovnej obnovy z mesta. Tento zatrpknutý agnostik svojej žene tvrdil, že sa vráti, až keď „náboženský ošiaľ“ pominie. Jeho žena dúfala, že sa jej manžel počas tohto týždňa obráti, a teraz sa zdalo byť všetko stratené. Kazateľ pozval ženu na rannú modlitebnú skupinku, ktorú viedol. Utrela si slzy a prišla. Všetci členovia skupinky sa modlili za jej manžela. Prosili Boha, aby tohto muža zastavil, priviedol späť a získal ho pre Krista.

Ešte v ten večer sa muž objavil na modlitebnom zhromaždení a hneď všetkým rozprával, čo sa mu stalo.

Neprešiel ani tridsať kilometrov, keď sa jeho auto z ničoho nič zastavilo a úplne vypovedalo poslušnosť. Pokúšal sa ho opraviť, ale nevidel žiadnu zjavnú poruchu. Zrazu ho premkol strašný pocit. Uvedomil si, že sa správal ako hlupák. Uvidel sa ako hriešnik, ktorý potrebuje Božiu milosť. Bez dlhého premýšľania sa rozhodol, že sa vráti späť. Auto akoby zázrakom naštartovalo.

Nakoniec vyhlásil: „Teraz už viem, že sa musím znovu narodiť, aby som vstúpil do nebeského kráľovstva.“

Potom sa posadil do lavice medzi bratov a sestry, ktorí plakali od radosti. Ešte v ten večer prijal Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.

Príhovorná modlitba je mocná. Keď sa za niekoho v modlitbe prihovárame, stávame sa nástrojmi, cez ktoré môže Boh pôsobiť na daného človeka. Príhovorná modlitba nás mení a otvára nové možnosti.


Zdieľať: