Príbeh Mojžiša a Árona končí tým, že Mojžiš pochoval svojho brata Árona na temene vrchu.

O niekoľko týždňov prišiel rad na Mojžiša a žiaden vodca, ktorý by ho pochoval, tam už nebol. Preto čítame, že Boh sám ho pochoval.

Možno poznáte obraz Harryho Andersona, ktorý túto udalosť opisuje takto:

Mojžiš so šedivou bradou sa na vrchu Nebo opiera o svoju starú palicu. Túžobne hľadí do diaľky smerom k zasľúbenej krajine.

Potom sa patriarcha s hlbokým povzdychom pomaly skláňa k zemi a unaveným chrbtom sa opiera o skalu. Po všetky tie roky neradostného putovania bola skala symbolom jeho Pána a Boha. Teraz sa celou váhou opiera o svojho Spasiteľa. Myslím si, že svoj hriech už stokrát oľutoval. A som si istý, že ho Boh tiež stokrát uistil o tom, že mu odpustil.

Unavený bojovník si teda líha na skalu a zaspáva. Zaspáva v náručí Boha, ktorý ho nikdy neopustí.

Boh Mojžiša nielen pochoval, ale ho aj vzkriesil.


Zdieľať: