Na začiatok série prednášok o logickom uvažovaní dal profesor študentom, ktorí sa uňho pripravovali na záverečné skúšky, nezvyčajnú ponuku. Povedal im: „Na skúšky si môžete priniesť toľko informácií, koľko dokážete vtesnať na jeden kus papiera veľkosti A4.“
Každý študent si poriadne ostrúhal ceruzu a celý týždeň pracoval na tom, aby sa mu čo najviac faktov podarilo napísať na papier veľkosti A4.
Do triedy však vstúpil aj jeden študent pokročilý v logickom uvažovaní. Položil papier na podlahu a postavil sa naň. Týmto svojim gestom vlastne povedal všetko, čo profesor potreboval vedieť. Výsledkom bolo, že ako jediný v triede dostal zo skúšky „A“.


Zdieľať: