Keď jedného dňa sedel pri ceste, počul, ako k nemu ide veľký zástup ľudí. Počul, ako sa ľudia rozprávajú o Ježišovi. Ježiš bol Bartimejova posledná nádej. Teraz alebo nikdy! Začal nahlas volať: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Musí vydržať, nech si ľudia hovoria, čo chcú. Možno je to jeho posledná šanca na záchranu.

Podarilo sa. Ježiš ho volá k sebe. Bartimej už na nič nečakal. Rýchlo odhodil ťažký, starý plášť, aby mu nebránil v pohybe a aby sa čo najrýchlejšie dostal k Ježišovi. Nesklamal sa. Ježiš odmenil jeho vytrvalosť a dôveru a zbavil ho trápenia. Z úbohého žobráka sa stal oddaný učeník. Na ceste za Pánom mu nebude chýbať jeho starý plášť. Veď Peter a Ondrej, Jakub a Ján zanechali svoje siete!

Čo sme ochotní pre Ježiša opustiť my?


Zdieľať: