Jeden veriaci profesor biológie povedal svojim študentom: „Vták je slobodný vo vzduchu. Dajte ho do vody a zahynie. Ryba je slobodná vo vode. Položte ju na breh do piesku a zomrie.“

Človek je slobodný, ak žije v spojení s Bohom. Boh ho tak stvoril. Bez Boha zahynie.


Zdieľať: