Neopatrné slová môžu prebodnúť srdce a spôsobiť smrteľné rany, ktoré sa už nikdy nezahoja. Preto nehovor vždy, čo vieš, ale vždy sa snaž vedieť, čo hovoříš. Len čo slová vyjdú z tvojich úst, už ich nikdy nemôžeš vziať späť. Slovo sa môže stať smrtiacou zbraňou. Keď sa už rozhodneš hovoriť, tvoje slová by mali byť múdrejšie ako tvoje mlčanie. Slová vyslovené s láskou povzbudia a posilnia.


Zdieľať: