Za rečníckym pultom sa už vystriedalo päť rečníkov. Práve prichádza šiesty a ja tajne dúfam, že bude posledný. Od svojich predchodcov sa vôbec nelíši. Hovorí suchopárne, zložito, nepresvedčivo a mo-no-tón-ne. Takmer som zaspal. Nenápadne sa pozriem okolo – a kolega má podobný problém. Premáhal som sa zo všetkých síl, aby som nevyzeral nezdvorilo.

V tom som si spomenul na staručkého profesora z gymnázia. Učil nás klasickú filozofiu a zvolil si na nás zvláštnu metódu. Nazýval ju „sokratovská“. Jej genialita spočívala v tom, že nikomu z nás nedovolil ani na chvíľu „vypnúť“ pozornosť. Ako to robil? Jednoducho. Stále nám kládol zvedavé a všetečné otázky. Vôbec sme nemohli pod lavicou čítať knihy ani si dohovárať rande so spolužiačkou. Museli sme premýšľať a na jeho otázky nahlas odpovedať. Z vlastnej skúsenosti viem, že táto metóda je stopercentne účinná.

Podobnú metódu používal aj Ježiš. Nútil ľudí myslieť. Kládol im jednoduché i ťažké otázky a čakal ich odpovede. Biblický text obsahuje otázku, ktorú kladie aj každému z nás: „Za koho ma pokladáte vy?“

Ako mu odpovieš?


Zdieľať: