Po tom, čo mi Linda, naša 21-ročná slobodná dcéra, povedala tieto slová, zmocnili sa ma zmiešané pocity, ktoré sa dajú sotva opísať.

Áno, priviedlo ma to do rozpakov. Ja som kedysi napísal knihu o sexualite ako Božom dare. Cestoval som krížom-krážom po celej krajine a tisíckam mladých ľudí ako je moja dcéra hovoril o tom, že „stačí povedať nie“.

Táto správa mi úplne zlomila srdce. Mnoho nocí som nespal a počúval, ako moja manželka dusí svoje vzlyky. Mnoho dní som sa po príchode domov zmenil na rozhodcu, ktorý musel riešiť rodinné nezhody.

Linda však bola neoblomná. Stále tvrdila, že žiť nadivoko jej úplne vyhovuje. Životné lekcie získavala vždy veľmi tvrdým spôsobom.

Spolu s manželkou sme sa od začiatku snažili o to, aby náš domov bol miestom pokoja, kde by panovalo ovzdušie lásky a nedochádzalo k rôznym napätým situáciám. V tejto kríze som sa pýtal Boha: „Ako byť vzorom lásky, ohľaduplnosti a sily, keď sa mi rozpadá vlastná rodina?“

Boh mi odpovedal niekoľkými otázkami: „Azda končíš? Prestaneš mať svoju dcéru rád? Prestaneš investovať do jej života? Prestaneš jej odpúšťať? Ale ja som ti odpustil!“

Moja odpoveď je stále „nie“. „Nie, Pane, neprestanem. S tvojou pomocou naša rodina zvládne aj túto skúšku.“

Vtedy som pochopil, že práve táto krízová situácia je najväčšou výzvou prejaviť skutočnú lásku, ktorá lieči ubolené srdcia a napráva porušené vzťahy.


Zdieľať: