Raz v stredu večer, dva týždne pred Vianocami, bolo veľmi chladno a veterno. George a Mary Müllerovci šli do zboru na mimoriadne stretnutie. Modlitebňa už bola preplnená a oni sa predierali dopredu. Keď mal George začať hovoriť, cítil, ako sa mu od vzrušenia a očakávania rozbúchalo srdce. Odkašlal si a začal svoj prejav, ktorý vlastne predstavoval akúsi osnovu jeho celoživotnej práce.

„Zvolal som toto stretnutie z jediného dôvodu,“ začal. „Pán Boh mi ukázal, že mám založiť sirotinec.“

Poslucháči si vzdychli a čosi začali šepkali. George pokračoval a vysvetľoval, ako by mal sirotinec fungovať. Nebudú sa naňho robiť zbierky, nebude prosiť o peniaze, ani nebude požadovať žiadny poplatok od detí, ktoré doň prídu bývať. Namiesto toho sa bude spoliehať iba na Boha, ktorý sa postará o všetky potreby sirôt.


Zdieľať: