Pred niekoľkými rokmi dal istý profesor filozofie na jednej vychýrenej univerzite študentom na záverečnej skúške jednu úlohu. Vzal stoličku, postavil ju na katedru a na tabuľu napísal: „Na základe toho, čo ste sa v tomto semestri naučili dokážte, že táto stolička neexistuje.“
Väčšina študentov usilovne listovala hlboko v pamäti. Písali celú hodinu. Niektorí vyprodukovali viac než 30 strán hlbokých filozofických úvah a rozpráv.
Jeden študent odovzdal svoju prácu ani nie po minúte. Po zverejnení výsledkov bol jediný z triedy, ktorý dostal zo skúšky „A“.
Jeho odpoveď pozostávala z dvoch slov: „Akú stoličku?“


Zdieľať: