V siedmom ročníku nám učiteľ biológie rozhodným hlasom tvrdil: „Človek pochádza z opice. Veda to potvrdila. Všetky ostatné vysvetlenia sú len mýty, pozostatky z doby, keď sa o tom nič nevedelo.“ O niekoľko dní som stretol svojho kamaráta, ktorý bol veriaci. Povedal som mu spôsobom, ktorý nepripúšťal akýkoľvek odpor: „Všetci pochádzame z opice. Je to dokázané!“ Cítil som sa taký inteligentný! Neskôr som sa však dozvedel trošku viac.

V októbri 1991 sa stretlo dvesto vedcov, štyria z nich boli nositeľmi Nobelovej ceny. Spochybnili Darwinovu evolučnú teóriu. Guiseppe Sermonti, genetik a profesor univerzity v Pérouse, vyhlásil: „Darwinizmus nie je len nepravdivý, ale aj nečestný.“

Keby pán Darwin vedel to, čo vedia vedci dnes, určite by sa ako čestný človek snažil svoju teóriu dať do súladu s vedeckými faktami. Žiaľ, dnes sa často stretávame s tým, že vedecké fakty sa prispôsobujú teóriám. Buďme aspoň trochu čestní a dovoľme, aby Darwinova evolučná teória ostala teóriou…


Zdieľať: