Dan Timon mal takmer 49 rokov, keď podľahol rakovine. V čase, keď bojoval nerovný boj s chorobou, sa naučil odovzdať sa do Božej vôle. Bol vďačný za každý ďalší deň a nebál sa smrti, ak bola Božou vôľou. Kristova milosť, ktorá vládla v jeho srdci, mu dávala pokoj.

Dan miloval zvuk. Poznali ho ako tichého človeka, ktorý prostredníctvom zvukových systémov prinášal požehnanie poslucháčom koncertov, prednášok i kázaní. Na pohrebe sa zišli stovky ľudí, ktorí chceli vzdať poctu človeku, ktorý bol skutočným nasledovníkom Ježiša Krista. Počas obradu bol prečítaný dojímavý list, ktorý Dan napísal svojej rodine i priateľom:

„Za posledné roky som sa naučil, že trvalú radosť človek získa, ak si za pána svojho života zvolí Ježiša Krista. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď sa svojím dielom zapojíte do jeho služby, nájdete skutočné uspokojenie. Tak som aj ja našiel úspech a práca sa mi stala potešením.

Pochopil som, že ak chceme nájsť správnu perspektívu vo vzťahu k Bohu, musíme urobiť niekoľko krokov. Najprv sa musíte modliť, až kým sa nezosúladite s vetou: Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Podriaďte sa úplne Bohu a dovoľte mu zmeniť vaše priania. Myslite na Ježiša v záhrade Getsemane. Po druhé, použite Bibliu na analýzu svojich pohnútok. Ak nie sú čisté, budete ignorovať hlas svedomia. A to bude mať následky. To je prirodzený proces snahy žiť svoj život bez Boha. Potom nemôžete obviňovať nikoho iného, len seba. Spomeňte si na Dávida, ktorý musel niesť následky svojich činov. Po tretie, čakajte na Boha. Netlačte na pílu. Mojžiš žil v ústraní na púšti štyridsať rokov, kým Pán Boh uznal, že je pripravený slúžiť. Po štvrté, sústreďte sa na veci, ktoré radi robíte. Premýšľajte, za čo ste zapálení. Zistite, čím vás Boh obdaroval. Hľadajte spôsoby, ako mu slúžiť. Myslite na Pavla, ako Pán Boh zmenil smer jeho života a pritom použil jeho nadanie i nadšenie.

Keď som začal slúžiť Bohu a dal mu k dispozícii nadšenie i nadanie, ktorým ma obdaroval, získal som radosť a šťastie. Lepší môže byť už len večný život. Keď bude stvorená nová zem, Pán Boh použije našu jedinečnosť a dá nám život plný radosti bez konca.“


Zdieľať: