Helena prežívala boj s alkohol na život a na smrť. Lekári jej povedali, že buď skončí s alkoholom, alebo zomrie. Jedného dňa sa rozhodla ísť na bohoslužbu, aj keď ju nikto nepozval. Bolo z nej cítiť alkohol. Povedala, že jej mama kedysi bola adventistka. Členovia zboru ju prijali a postarali sa o jej potreby. Navštevovali ju a snažili sa k nej správať ako k Ježišovi. Dnes je Helena oslobodená od alkoholu a je z nej úplne iný – nový človek. Bola pokrstená a stala sa Ježišovým silným svedkom.


Zdieľať: