Po bohoslužbe prišli za kazateľom tri ženy a poprosili ho, aby ich navštívil. Keď kazateľ spolu s manželkou prišli na návštevu, tieto tri panie sa im predstavili a povedali: „My sme tri rodné sestry. Chceli by sme vedieť, kde nájsť pravdu. Ktorá cirkev je tá pravá?“ Každá z nich totiž patrila do inej cirkvi.

Kazateľ sa na chvíľu zamyslel a potom povedal: „Najprv sa vás spýtam, či veríte, že keď Ježiš žil tu na zemi, učil pravdu a žil podľa nej.“ Všetky tri sestry prikývli, že áno. Potom im položil druhú otázku: „Veríte, že pravá cirkev pravdu učí a snaží sa podľa nej žiť, ako to robil aj Ježiš?“ Všetky tri opäť jednomyseľne prikývli. Potom prišla na rad tretia, odvážna otázka: „Keď takú cirkev nájdete, máte odvahu sa k nej pripojiť?“ Po chvíľke váhania sestry odvetili: „Áno, pripojíme sa k nej.“

Na otázku sestier, ktorá cirkev učí pravdu, im dal kazateľ nasledujúcu radu: „Prečítajte si, prosím, veľmi pozorne prvú knihu Nového zákona – Evanjelium podľa Matúša. Vezmite si papier a napíšte všetko, čo Ježiš učil a ako to prežíval. To, čo si napíšete na papier, porovnajte so všetkými cirkvami a ich učením. Ktorá cirkev bude v najväčšom súlade s Ježišovým životom a učením, to bude tá pravá cirkev.“

Vďaka tejto dobrej rade ženy našli cirkev, ku ktorej sa spoločne pripojili.


Zdieľať: