Prorok Micheáš sa pýta: „S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti?“ (Mich 6,6)

Túto otázku si kladú zbožní muži a ženy od nepamäti. Mnohí z nich sami sebe ubližovali, postili sa, odopierali si spánok, podnikali dlhé púte, činili pokánie. Podobne ako mních Martin Luther plnili všetko, čo im cirkev prikazovala. Napriek tomu sa naďalej cítili prázdni a neistí.

Len v Ježišovi Kristovi môžeme nájsť istotu. Len keď duchovným zrakom uvidíme zázrak jeho vtelenia a smrti na kríži, ktorou sme podľa práva mali zomrieť my, nájdeme pokoj a uistenie, po ktorom prahne naše srdce.

Vďaka nemu môžeme mať istotu, že sme v nebi vítaní. Patríme tam, lebo sme synovia a dcéry nebeského Kráľa. Božia prítomnosť nám prestáva naháňať hrôzu. Uprostred vesmíru stojí trón milosti.


Zdieľať: