Nový triedny učiteľ dr. Wehmann vedel dať svojim žiakom predovšetkým zdravé sebavedomie. A mladý Schweitzer to veľmi potreboval. Na vysvedčení mal vždy veľmi slabé známky. Dr. Wehmann svojim žiakom neodovzdával len vedomosti, ale vyučovanie spájal vždy so skutočným životom. Každú vyučovaciu hodinu si veľmi starostlivo pripravil. Jeho osobnosť a príklad zapôsobili na Schweitzera tak, že už o tri mesiace patril medzi lepších žiakov triedy. Po rokoch, ako univerzitný docent o ňom Schweitzer napísal: „Naučil som sa od neho, že najúčinnejším výchovným prostriedkom je hlboký zmysel pre zodpovednosť i v tých najmenších detailoch. Dokáže to, čo sa nepodarí dosiahnuť nijakými rečami ani trestmi. Ako vychovávateľ som sa preto usiloval vypestovať ho u svojich poslucháčov aj ja.“


Zdieľať: