V krajine Kanaán boli v čase starého Izraela vybudované útočištné mestá. Slúžili na ochranu človeka, ktorý nešťastnou náhodou spôsobil smrť svojho blížneho. Boli rozmiestnené tak, aby sa ten, kto utekal pred vykonávateľom krvnej pomsty, mohol dostať do jedného z nich najneskôr za pol dňa. Podobne blízko máme aj slovo spasenia. K Ježišovi nikdy nemáme ďaleko. Stačí zrieknuť sa vlastných zásluh a chytiť sa Ježiša.

Traduje sa, že cesty do útočištných miest boli starostlivo udržiavané. Každá rieka bola preklenutá mostom. Každá prekážka bola odstránená, aby človek, ktorý utekal o život, mal ľahkú cesto do bezpečia. Raz za rok skontrovali cesty starší v národe a dozreli na to, aby boli v poriadku, aby toho, kto uteká, nič nezdržiavalo, aby nebol chytený a zabitý. Tak podobne odstraňuje evanjelium všetko, čo by nám mohlo prekážať na našej ceste k Bohu. Na každej križovatke bola umiestnená smerovka s nápisom: „Útočištné mesto!“ Cesta ku Kristovi je priama, bez akýchkoľvek obchádzok.

Akonáhle utekajúci človek prešiel za brány mesta, predložil svoj prípad sudcom a v meste bol v bezpečí. Nauč sa, že keď sa len dotkneš okraja Kristovho rúcha, budeš uzdravený. Neplýtvaj časom. Nevleč sa cestou, pretože „pomstiteľ krvi“ je ti v pätách.

C. H. Spurgeon


Zdieľať: