Ľudia v tomto chladnom svete priam zmierajú túžbou zistiť, či je skutočne možné nájsť Boha. Nezaujímajú ich naše doktríny. Chcú vedieť iba jedno: Poznáte Boha? Je pre vás reálny? Spôsobí jeho poznanie zmenu?

Stalo sa to v rumunskom väzení začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. Oproti sebe stáli dvaja muži. Jeden bol sebavedomý, inteligentný, tvrdý mladý vyšetrovateľ menom Grecu. Bol to presvedčený komunista idúci nekompromisne za cieľom vybudovať lepší svet.

Druhým mužom bol mladý luteránsky pastor menom Richard Wurmbrand. Bol slabý a bledý. Jeho tvár bol strhaná mučením a nedostatkom odpočinku.

Grecu sedel za stolom s gumeným obuškom v ruke. Už vypočúval pastora niekoľko dní. Zrazu zakričal: „To, čo vravíš, sú rozprávky a samá lož!“ Grecu pri vyšetrovaní zistil, že pastor ho zavádzal. Odstrčil kreslo a vyštekol: „Tak dosť! Tu máš papier. Vieme, že si udržiaval styk s ostatnými väzňami. Teraz chceme presne vedieť, čo každý z nich povedal. A chceme vedieť aj o tvojich ďalších porušeniach väzenských predpisov.“

Ďalej pripomenul: „A píš len pravdu! Ak nie…,“ nedokončil a výhražne udrel obuškom o stôl. „Máš pol hodiny,“ zahrmel a buchol dverami.

Pastor Wurmbrand začal písať. Mal urobiť spoveď, a tak sa priznal, že sa delil o dobré správy o Ježišovi Kristovi vyklopávaním kódu na stenu cely. Mladý pastor vyznal: „Som učeníkom Ježiša, ktorý nám dal lásku aj k nepriateľom. Chápem ich a modlím sa, aby sa obrátili a stali mojimi bratmi vo viere.“

Po pol hodine sa Grecu vrátil švihajúc obuškom. Vzal papier a začal čítať. Po chvíľke obušok odložil. Po prečítaní znepokojeným pohľadom pozrel na pastora a povedal: „Pán Wurmbrand, prečo vravíte, že ma milujete? Je to jedno z vašich prikázaní, ktoré nikto nemôže dodržať. Nemôžete predsa milovať niekoho, kto vás roky zatváral do samotky, mučil hladom a bil.“

Pastor odvetil: „Tu nejde o dodržiavanie prikázania. Keď som sa stal kresťanom, akoby som sa znovu narodil s novým charakterom plným lásky.“

Grecu začal volať pastora do svojej kancelárie takmer každý deň. Rozprávali sa o kresťanstve a marxizme. Wurmbrand sa delil so svojím spoločníkom o to, čo videl a počul – o Ježiša. Vyšetrovateľ bol presvedčený, že ateistom vždy zostane. Keď však počul svojho väzňa hovoriť vlastné skúsenosti, Boh sa mu stával čoraz viac skutočným.

Po dvoch týždňoch Grecu na svoje prekvapenie zistil, že Ježiša miluje. V uniforme tajnej polície pokľakol vedľa väzňa v špinavých šatách a modlil sa za prijatie Krista – Spasiteľa. Obaja muži sa stali bratmi.


Zdieľať: