George Müller bol evanjelista a zakladateľ siete sirotincov v Bristoli v Anglicku. Počas svojho života sa staral o 9 720 sirôt.

Jedného dňa cestoval preplneným vlakom do Dunedina. Oproti nemu sedel muž ponorený do čítania novín. Občas prečítal nahlas nejakú správu spolucestujúcim.

Vlak uháňal novozélandským vidiekom a muž zrazu prečítal: „Kazateľ George Müller príde na návštevu Dunedina. Je na rozsiahlom turné po Novom Zélande. Káže o viere a o svojom presvedčení, že Boh počúva a odpovedá na modlitby svojich detí. A to je skutočne pravda, lebo…“ Cestujúci prerušil vetu, zdvihol hlavu od novín a povedal: „Tak s týmto mužom sa chcem stretnúť.“

„Práve sa na neho pozeráte. Ja som George Müller,“ pokojne povedal George na údiv muža.

Zvyšok cesty odpovedal George na otázky cestujúcich a pozýval ich na svoje kázanie.

George Müller bol presvedčený, že Boh počuje a odpovedá na modlitby. Prežíval to po celý svoj život. Si o tom presvedčený aj ty?


Zdieľať: