Každý uchádzač o vodičský preukaz musí prejsť dlhou a zložitou prípravou, kým môže prvýkrát v živote samostatne riadiť auto. Je povinný absolvovať kurz riadenia motorových vozidiel, kde sa naučí všetky pravidlá cestnej premávky, absolvuje zdravotnú prípravu i praktický výcvik. Na konci kurzu ho čakajú skúšky, ktoré overia, či má vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby mohol riadiť motorové vozidlo. Celkovo si to vyžaduje 2 – 3 mesiace tvrdej práce a v neposlednom rade aj nemalé finančné prostriedky – a to aj v prípade, že všetky skúšky zvládne na prvý pokus.

Tým to však nekončí. Vodič musí počítať s tým, že kedykoľvek ho môže zastaviť policajt v uniforme a slovami „cestná kontrola“ preveriť, či dodržiava všetko, čo sa počas prípravy naučil. Ak urobí nejakú chybu, podľa jej závažnosti bude potrestaný pokutou alebo môže prísť aj o vodičský preukaz, prípadne bude poslaný na preskúšanie z pravidiel cestnej premávky.

Aj za chyby, ktoré urobíme v živote, musíme platiť – niekedy viac, inokedy menej. Pán Boh nám v Biblii dáva osvedčené rady, ako ich urobiť v živote čo najmenej. Nechajme sa nimi inšpirovať.


Zdieľať: