Pri komplikovanom pôrode prekonal mozgovú obrnu. Prevažnú časť detstva prežil v Jedličkovom ústave pre postihnutých. K rodičom sa vrátil, keď mal šestnásť. Bol to rok, keď sa rozhodol ukončiť svoj život samovraždou. Vo svojom živote nevidel nijaké východisko, nijakú nádej. Pokus o samovraždu sa nevydaril a po ďalších piatich rokoch života sa odsťahoval do svojho bytu, ktorý bol prispôsobený pre vozičkárov. Vtedy sa rozhodol vyskúšať Pána Boha. Jedna z jeho prvých modlitieb bola, aby ho život bavil a nemusel si život len odsedieť.

Pretože sa mu vrátila do života radosť a nádej, začal poznávať Pána Boha. Zoznámil sa s Natašou, ktorá sa stala jeho manželkou. Majú spolu tri deti a už aj dve malé vnúčatká. Najprv pracoval ako diakon a farár, potom ako biblický pracovník. V súčasnosti prednáša o svojom živote na všetkých typoch škôl a slúži tiež ako dobrovoľný kaplán v hospici.

Vozičkár a duchovný Daniel Hottmar zo Štětkovic pri Sedlčanoch.


Zdieľať: