Vyznanie Matky Terezy

On je život, ktorý chcem žiť.

On je svetlo, ktoré chcem vyžarovať.

On je cesta k Otcovi.

On je láska, ktorou chcem milovať.

On je radosť, o ktorú sa chcem podeliť.

On je pokoj, ktorý chcem rozsievať.

Ježiš je pre mňa všetkým.

Bez neho nedokážem nič.


Zdieľať: