Štvorročný Dávidko prišiel za svojou babkou s prosbou: „Babka, prosím, kľakni si.“

Babke akosi nedochádzalo, čo od nej vnúčik žiada. Chvíľu na chlapca nechápavo hľadela. A Dávidko naliehal: „Babka, prosím, kľakni si.“ Babka stále nechápala, ale pretože Dávidko naliehal, tak si k nemu pomaly kľakla.

Keď už bola na kolenách, Dávidko sa k nej naklonil a rovno do ucha – tak aby to nikto na svete nepočul – jej celkom potichu zašepkal: „Babka, ty si moja najväčšia láska!“

Boh nám dennodenne prejavuje svoju lásku rôznym spôsobom. V jeho slove čítame: „Milujem ťa večnou láskou…“


Zdieľať: