Za posledný rok sa stávalo čoraz častejšie, že srdce Lenky bilo niekoľko minút dvojnásobne rýchlo. Musela však trpezlivo čakať a odrátavať dni, ktoré zostávali do operácie jej srdca. Počas tých nekonečných týždňov bola odkázaná na pomoc iných. Okrem jej príbuzných jej boli veľkou oporou aj dve spolužiačky. Trávili s ňou všetok voľný čas. Boli ochotné načúvať jej obavám a rozptyľovať jej malomyseľnosť. Vždy boli nablízku a poskytli jej to najcennejšie – priateľstvo.

Skutoční priatelia nám pomáhajú preklenúť problémy, ktoré nás v živote stretnú. Priateľské vzťahy musíme pestovať a starať sa o ne. Priateľ je veľmi vzácny človek, pretože sa s ním môžeme podeliť o svoje obavy, starosti, bolesti, smútok, ale aj radosti. Ako sa vraví: Ak sa s niekým podelíte o svoju starosť, zmení sa polovičnú starosť, ak o radosť, stane sa dvojnásobnou.


Zdieľať: