William Tyndale žil na začiatku 16. storočia. Za svoje životné poslanie si predsavzal preložiť Starý a Nový Zákon do angličtiny. Keď sa pustil do práce, začal mať kvôli tomu problémy. V tom čase sa totiž tvrdilo, že Písmo Sväté sa smie čítať a šíriť len v biblických jazykoch, teda po latinsky, grécky a hebrejsky. Nakoniec musel utiecť do Nemecka. Ochotní dobrovoľníci pašovali preložené Biblie do Anglicka.

Z tej doby sa traduje zaujímavá príhoda:

Durhanský biskup kúpil od istého kníhkupca, Tyndalovho priateľa, celú zásielku Biblií s úmyslom zničiť ich. Dúfal totiž, že tým zmarí celý zámer vydavateľov. Výsledkom bol však pravý opak. Predajom získané peniaze pomohli nakúpiť materiál na nové a lepšie vydanie Nových zákonov, čo by sa inak nedalo uskutočniť. Keď bol Tyndale neskôr uväznený a dostal príležitosť byť prepustený na slobodu pod podmienkou, že prezradí mená tých, čo mu finančne pomohli vydať Bibliu, odpovedal, že durhanský biskup to podporil viac, než ktokoľvek iný.

V jeho životopise na Wikipédii čítame: „V októbri 1536 bol vyvedený zo žalára, uškrtený a jeho telo bolo spálené. Jeho posledné slová boli: ´Pane, otvor oči anglickému kráľovi.´ Neskôr Thomas Cromwell, na príkaz anglického kráľa, nechal umiestniť výtlačky tzv. Great Bible z roku 1539 do každého kostola v Anglicku s výzvou k všetkému obyčajnému ľudu, aby ju čítali.“

Až do dnešného dňa je Tyndalov preklad jedným z najvýznamnejších biblických prekladov.


Zdieľať: