Každý požiarnik vie, že keď horí budova a na treťom poschodí sú uprostred ohnivého pekla uväznení ľudia, niet času na zbytočné reči a dlhé vysvetľovanie.

Keď je budova v plameňoch a všade okolo stúpa dym, máte jedinú možnosť ako pomôcť obetiam nešťastia – chytiť ich a bez otáľania odviesť do bezpečia. Ak prepadnú panike a kričia, treba použiť drastickejšie prostriedky – rukou zapchať ústa, pevne chytiť zmietajúce sa končatiny a rýchlo odtiahnuť do bezpečia. Na vysvetľovanie bude dosť času potom. Najprv treba zachrániť, potom niečo vysvetľovať.

Podobne konal Boh v starozmluvnej dobe. Okolnosti ho často prinútili povedať: „Vysvetlím vám to neskôr. Teraz mi len dôverujte.“ Podobne možno niekedy koná aj v našom živote…


Zdieľať: