Rád spomínam na svoje študentské roky. Mal som veľké šťastie na ľudí. S kolegami v krúžku som si výborne rozumel a dvaja bývalí spolubývajúci sú dodnes mojimi najlepšími priateľmi. Každý také šťastie nemá. Nie je jednoduché bývať s ľuďmi, ktorí majú iné zvyky, iné zlozvyky, záujmy a niekedy aj celkom odlišné životné ciele. Rozdielnosť pováh a záujmov neraz vyvrcholí v napätých vzťahoch.

Existuje niekoľko osvedčených zásad pre vzájomné spolužitie:

  1. Pán Boh je zvrchovaný vládca môjho života a vie, prečo ma do tejto situácie postavil.
  2. Všetkým ľuďom nemôžeš byť priateľom, ale so všetkými by si mal aspoň slušne vychádzať. Rada apoštola Pavla stále platí: „Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.“ (Rim 12,18)
  3. Čo sa zdá byť „peklom“, môže byť veľkou príležitosťou pre svedectvo evanjelia. (Jak 1)
  4. Veľmi záleží na tvojom postoji a správaní. (1 Tes 4,11.12)
Zdieľať tento príbeh: