Kým kazateľ v kostole kázal, jedna staršia žena zamdlela. Volala sa Mária. Zavolali záchranku. Bohoslužba bola na chvíľu prerušená.

Keď ju priviazanú k nosidlám vynášali von, pri dverách sa odrazu prebrala. Očami vyhľadala svoju dcéru. Tá hneď pochopila, že jej chce asi niečo povedať. Sklonila sa k matke. Každý si pomyslel, že to môžu byť jej posledné slová. Dcéra priložila ucho k matkiným ústam, ktorá zašepkala: „Peniaze do zbierky mám na boku v peňaženke.“


Zdieľať: