Jeden kresťanský bulletin nedávno zverejnil príbeh dvoch čínskych dievčat, ktoré sa rozhodli šíriť evanjelium vo vnútrozemí Mongolska. Pretože ich tam neprivítali veľmi srdečne, rozhodli sa pomáhať farmárom. Keď sa im naskytla príležitosť, hovorili im o Ježišovej láske. Po niekoľkých mesiacoch niektoré rodiny uverili, vďaka čomu tam mohla byť založená cirkev. Čoskoro však prišla komunistická polícia, dievčatá zatkla a kruto ich bila. Nakoniec boli pokutované a prepustené. Vďaka Bohu, sled neobyčajných udalostí im opäť umožnil pokračovať v službe.
Pavel dobre vedel, že tým, ktorí chcú napredovať v kresťanskej službe, Boh nikdy nesľuboval pokojný život v luxuse. Sľúbil im však nevyčerpateľný zdroj sily a vnútornej radosti, ktorú im nikto nemôže vziať.
Bulletin The Voice of the Martyrs (Hlas mučeníkov) hovorí o evanjelistovi na Filipínach, ktorý kázal za veľmi nebezpečných okolností na území obsadenom komunistickými teroristami. Na jednu návštevu s ním šiel jeho osemročný synovec, ktorý sa rád zapájal do služby pre iné deti. Niekoľko vojakov uverilo a odišlo od komunistov. To však tak nahnevalo ich vodcov, že chlapca uniesli a skôr než ho zabili, niekoľko hodín ho mučili.
Služba Bohu niekedy naozaj nie je prechádzka ružovou záhradou. Ale tomu, koho Boh povoláva, dáva aj potrebnú silu, aby svoje poslanie mohol splniť.


Zdieľať: