Jedného dňa neverec menom William Hone stretol malého chlapca, ktorý čítal Bibliu. Hone sa mu prihovoril a spýtal sa ho: „Chlapče, prečo míňaš svoj čas čítaním takej bezcennej knihy ako je Biblia?“
Chlapec odpovedal: „To je jediná vec, ktorá dokáže moju chorú mamu potešiť a dať jej nádej.“
Muža sa táto chlapcova odpoveď dotkla. Rozhodol sa, že aj on si teda prečíta Bibliu. Pri čítaní Boží Duch pôsobil na jeho srdce. O nejaký čas na jednu stránku svojej Biblie napísal tieto slová: „Moje pyšné a tvrdé srdce sa zlomilo. Moja neskrotná vôľa, ktorá Tebou a Tvojou pomocou pohŕdala, bola tebou pokorená, môj Bože.“
Život Williama Honea sa zmenil vplyvom moci Božieho slova.


Zdieľať: