„Ako je to možné?“ zúril veľký láma. „Hodili sme vás do studne, aby ste tam zomreli. Kto vás po troch zachránil? Medzi nami je zradca!“

Veľký láma bol odhodlaný vyriešiť záhadu, kto Sundara vyslobodil zo studne. Vyhlásil, že ak je medzi nimi zradca, vypátra ho. V tom momente pristúpil jeden z lámových úradníkov a pripomenul, že existuje len jeden kľúč od zámku na poklope studne a ten má láma stále pripnutý na opasku.

Veľký láma zostal zrazu vyplašený. Sundar mal pocit, že v jeho očiach videl strach. Vznešený láma náhle prestal Sundara vypočúvať.

„Odíďte odtiaľto čím skôr preč,“ nariadil zdesene veľký láma Sundarovi, „a nikdy sa sem nevracajte. Inak nám moc, ktorá vás chráni, prinesie nešťastie.“

Sundar odišiel od veľkého lámu a opustil Rasar. Bol si istý, že jeho návrat do mesta mal hlboký účinok na veľkého lámu i na všetkých obyvateľov mesta.


Zdieľať: