Graham Maxwell rád študoval s deťmi Bibliu. Pôsobilo mu to veľké potešenie, pretože deti otvorene a úprimne vyjadrujú svoje pripomienky a kladú otázky. Na jednu udalosť spomína takto:

„V jedno popoludnie sme práve preberali starozmluvný text „oko za oko, zub za zub“ (2Moj 21,23-25; Mat 5,38-42). Hovorilo sa o tom, že Ježiš nás učí, aby sme sa týmto pravidlom už neriadili, ale namiesto toho nastavili druhé líce.

Pýtal som sa detí, ako by sa zachovali, keby im niekto vyrazil zub. Po niekoľkých návrhoch sa prihlásil so svojou dôkladne premyslenou odpoveďou osemročný Casey.

„Najprv by som tomu človeku vyrazil zub a potom by som nastavil druhé líce!“


Zdieľať: